Servis CityNet

Servisujeme CityNET internetovú siet v lokalitách Šaľa-Veča a Močenok. Reelizujeme montáž užívatelských pripojok pre distribúciu internetu v sieti CityNET od firmy Salamon Internet s.r.o Šaľa.

 

Montážne a inštalačné práce siete CityNet:

Objednávky pre lokalitu Šaľa-Veča a Močenok realizujte priamo u poskytovateľa služieb www.salamon.sk , alebo u našeho technika pre príslušnú oblasť, telefonicky alebo SMS, na mobilnom telefónnom  čísle: 0910 966 963

SMS v tvare:  Meno Priezvisko,Ulica cd/posch, tel.cislo

Montážne práce a servisné práce realizujeme po telefonickej konzultácii v cenách podľa platného cenníka dodávateľa služby. Informáciu žiadajte od obchodného zástupcu firmy Salamon Internet s.t.o Šaľa, alebo u montážneho technika WayNET,spol. s r.o.
Technik:  0910 966 963