GDPR – Privacy Policy

WayNET, spol. s r.o., Kráľová nad Váhom 747, 925 91 Kráľová nad Váhom,  IČO: 36278424

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

 „ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV“

v zmysle článku 13 a 14.

Kontaktné údaje: turoci@waynet.sk .tel. číslo +421 903 766 338