Servis CityNet

Servisujeme CityNET internetovú siet v lokalitách Šaľa-Veča a Močenok. Reelizujeme montáž užívatelských pripojok pre distribúciu internetu v sieti CityNET od firmy Salamon Internet s.r.o Šaľa.   Montážne a inštalačné práce siete CityNet: Objednávky pre lokalitu Šaľa-Veča a Močenok realizujte priamo u poskytovateľa služieb www.salamon.sk , alebo u našeho technika pre príslušnú oblasť, telefonicky alebo SMS, […]

Viac info

Sieťové služby

Realizujeme, montáž, servis a údržbu LAN a WAN počítačových sieti. Riešime implementáciu aktívnych a pasívnych prvkov, optických, metalických a WiFi sietí. Sme dodávateľom komponentov od renomovaných firiem. Sme plne certifikovaní pre práce a nasadzované sieťové technológie.

Viac info

Telekomunikácie

Realizujeme inštalácie a servis  analógových PBX, ISDN PBX a VoIP – PBX. Máme viac ako 20 ročné skúsenosti z oblasti privátnych telekomunikačných systémov. Zaoberáme sa technickým vývojom podporných platfórm SIP, IAX ústrední budovaných na open kóde. Plne implementujeme VoIP systémy YEASTAR a koncové zariadenia YEALINK. 

Viac info

Servis CityNet

Servisujeme CityNET internetovú siet v lokalitách Šaľa-Veča a Močenok. Reelizujeme montáž užívatelských pripojok pre distribúciu internetu v sieti CityNET od firmy Salamon Internet s.r.o Šaľa.   Montážne a inštalačné práce siete CityNet: Objednávky pre lokalitu Šaľa-Veča a Močenok realizujte priamo u poskytovateľa služieb www.salamon.sk , alebo u našeho technika pre príslušnú oblasť, telefonicky alebo SMS, […]

Read More

Sieťové služby

Realizujeme, montáž, servis a údržbu LAN a WAN počítačových sieti. Riešime implementáciu aktívnych a pasívnych prvkov, optických, metalických a WiFi sietí. Sme dodávateľom komponentov od renomovaných firiem. Sme plne certifikovaní pre práce a nasadzované sieťové technológie.

Read More

Telekomunikácie

Realizujeme inštalácie a servis  analógových PBX, ISDN PBX a VoIP – PBX. Máme viac ako 20 ročné skúsenosti z oblasti privátnych telekomunikačných systémov. Zaoberáme sa technickým vývojom podporných platfórm SIP, IAX ústrední budovaných na open kóde. Plne implementujeme VoIP systémy YEASTAR a koncové zariadenia YEALINK. 

Read More

GDPR – Privacy Policy

WayNET, spol. s r.o., Kráľová nad Váhom 747, 925 91 Kráľová nad Váhom,  IČO: 36278424 ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:  „ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV“ v zmysle článku 13 a 14. Kontaktné údaje: turoci@waynet.sk .tel. číslo +421 903 766 338

Read More

Technical development and network service